Aktuální počasí na letišti Frýdlant nad Ostravicí
 

Letiště Frýdlant nad Ostravicí

Veřejnost | O Letišti | Kontakt | Webkamera
Plachtařský výcvik

Pilot kluzáku

Důležité upozornění

Informační schůzka základního plachtařského výcviku proběhne dne 20.1.2018 od 9:00 v prostorách letiště Frýdlant n. O.

Zimní školení základního výcviku začíná dne 3.2.2018 od 9:00 v prostorách letiště Frýdlant n. O. Bude pokračovat každou další sobotu od 9:00. Více info na jiripelucha (@) akfrydlant (.) cz.

Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí otevírá pro sezonu 2018 základní plachtařský kurz!

Veškeré dotazy ohledně přihlášek a financování kurzu rád zodpoví Jiří Pělucha na emailové adrese jiripelucha(zavináč)gmail.com

Aktualizováno dne: 3. 1. 2018

Teoretická výuka pilota kluzáku

Před zahájením praktického výcviku probíhá teoretická výuka v rozsahu 40 vyučovacích. Hlavní náplní je základní seznámení s obsahem jednotlivých předmětů v rozsahu potřebném pro zahájení praktického výcviku.

Přednášenými předměty jsou: Letecké předpisy, Všeobecné znalosti letadel, Letové výkony a plánování, Výkonnost člověka, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy, Základy letu a Radiotelefonie.

Teoretická výuka probíhá formou hodinových vyučovacích bloků na učebně na letišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po ukončení celé teoretické výuky následuje přezkoušení znalostí jednotlivých vyučovaných předmětů, a to písemnou a ústní formou.

  • Teoretický výuka stojí 2 500 Kč
  • Individuální výuka, konzultace ……. 180 Kč/hodinu

V ceně výuky je zahrnuta „Učebnice pilota“

Praktický výcvik pilota kluzáků

Praktický výcvik pilota kluzáků se provádí dle schválené osnovy AK-PL, se kterou budete seznámeni po ukončení teoretické části výcviku. V úvodu výcviku absolvujete pozemní přípravy, které zahrnují praktické informace o kluzáku L-13 “Blaník” na němž výcvik probíhá, padáku, obsluze navijáku, obsluze vlečného zařízení letounu a v neposlední řadě praktický nácvik důležitých úkonů v kabině kluzáku.

Pak už Vás čeká seznamovací let s instruktorem a další plnění jednotlivých cvičení v dané posloupnosti, přičemž přejít k dalšímu cvičení je možno až po úplném zvládnutí náplně předchozího cvičení. Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem Úřadu pro civilní letectví ČR. Výcviková osnova umožňuje výběru ze dvou variant výcviku, v každé z nich je stanovena minimální letovou doba a počet startů k jejich splnění.

Osnova universálního základního výcviku pilota kluzáků

Výcvik dle této osnovy je prováděn kombinací nácviků vzletů za navijákem a vzletů v aerovleku -za vlečným letounem.

Doporučený počet letů dle této osnovy je cca 110 vzletů, z toho cca 90 vzletů za navijákem a 20 vzletů v aerovleku.

Předpokládaná celková letová doba na větroni je cca 20 hodin, z toho cca 1/2 s instruktorem.

Z dlouhodobé praxe však vyplynulo, že uvedené počty vzletů a letových hodin nemusí být vždy dostatečnou zárukou pro získání dovednosti a znalostí při přezkoušení před samostatnými lety, nebo při absolvování pilotní zkoušky. Jsou však i případy, kdy se žáci dostali k samostatným letům a následně i pilotním zkouškám při nižším náletu hodin. Samozřejmě toto vše platí pouze při dodržení pravidelnosti a vyšší intenzitě výcviku (např. každá sobota a neděle), kdy není nutné opakovat již splněná cvičení z důvodu dlouhé přestávky v létání.

Cena tohoto typu výcviku je cca 25 – 35.000,-Kč.

Osnova aerovlekového základního výcviku pilota kluzáků

Výcvik dle této osnovy je prováděn pouze pomocí vzletů v aerovleku -za vlečným letounem. Tento typ výcviku je výhodný zejména pro zájemce o intenzivní výcvik nejen o sobotách a nedělích, ale i během týdne. Není totiž tak náročný na počet osob na rozdíl od zajištění např. navijákového provozu při univerzálním výcviku (navijákař, 2 signalizátoři atd.). Tím samozřejmě není vyloučena možnost zajištění univerzálního výcviku během týdne, vše je vždy otázka osobní dohody. Při aerovlekovém výcviku je doporučený počet letů dle osnovy cca 85 vzletů a předpokládaná celková letová doba na větroni je cca 23 hodin, z toho je opět cca 1/2 s instruktorem. Při absolvování tohoto druhy výcviku dostane pilot po úspěšném složení závěrečných teoretických a praktických pilotních zkoušek pilotní průkaz s omezením pouze pro vzlety za vlečným letounem. Rozšíření kvalifikace i na navijákové vzlety je pak otázkou splnění několika přeškolovacích letů s instruktorem.

Cena tohoto typu výcviku je cca 35 – 45.000,-Kč.

Kalkulace letových nákladů

Skutečné náklady výcviku se odvíjejí od spotřebovaných letových hodin kluzáku, navijákových startů a minut aerovleků. Před zahájením výcviku zaplatí každý pilot-žák zálohu na letové náklady, ze které se průběžně odečítají skutečně spotřebované (odlétané) letové náklady. Při snížení množství finančních prostředků pod stanovenou mez je pilot-žák povinen předplatit si další částkou svou následující letovou činnost.

Aktuální ceny letových nákladů základního výcviku platné od 1.1.2013:

  • 1 hodina kluzáku L-13 Blaník ……………… 390 Kč
  • 1 minuta aerovleku za vlečným letounem ….  70 Kč
  • 1 navijákový start …………………………..  60 Kč

Jak vidíte, jde o poměrně velké množství informací, a proto bychom Vás rádi pozvali na osobní setkání k nám na letiště do Frýdlantu nad Ostravicí, kde Vám můžeme přímo odpovědět na další otázky, případně doplnit již podané informace. Zvažte prosím naši nabídku a v případě zájmu neváhejte a kontaktujte.

 

 

 

 

 

 

 

 

více novinek