Aktuální počasí na letišti Frýdlant nad Ostravicí
 

Letiště Frýdlant nad Ostravicí

Veřejnost | O Letišti | Kontakt | Webkamera
Letecký výcvik - motorový kluzák

Pilot motorového kluzáku

Teoretická výuka pilota motorových kluzáků

Před zahájením praktického výcviku probíhá teoretická výuka v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Hlavní náplní je základní seznámení s obsahem jednotlivých předmětů v rozsahu potřebném pro zahájení praktického výcviku.

Přednášenými předměty jsou: Letecké předpisy, Všeobecné znalosti letadel, Letové výkony a plánování, Výkonnost člověka, Meteorologie, Navigace, Provozní postupy, Základy letu, Radiotelefonie, Pohonné jednotky a s nimi spojené přístroje.

Teoretická výuka probíhá formou hodinových vyučovacích bloků na učebně na letišti ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po ukončení celé teoretické výuky následuje přezkoušení znalostí jednotlivých vyučovaných předmětů.

Cena za teoretickou výuku :

  • Cena za teoretickou výuku ….. 2 800 Kč
  • Individuální výuka, konzultace ……. 180 Kč/hodinu

V ceně jsou obsaženy učební pomůcky

Praktický výcvik pilota motorových kluzáků

Praktický výcvik pilota motorových kluzáků se provádí dle schválené osnovy AK-PL, se kterou budete seznámeni po ukončení teoretické části výcviku. V úvodu výcviku absolvujete pozemní přípravy, které zahrnují praktické informace o motorovém kluzáku L-13 SE “Vivat” na němž výcvik probíhá, informace o padáku a praktický nácvik důležitých úkonů v kabině motorového kluzáku.

Pak už Vás čeká seznamovací let s instruktorem a další plnění jednotlivých cvičení v dané posloupnosti, přičemž přejít k dalšímu cvičení je možno až po úplném zvládnutí náplně předchozího cvičení. Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem Úřadu pro civilní letectví ČR.

Doporučený počet letů dle této osnovy je cca 110 vzletů, z toho cca 70 vzletů s instruktorem a cca 40 vzletů samostatně. Předpokládaná celková letová doba během výcviku na motorovém kluzáku je cca 30 hodin, z toho cca 1/2 s instruktorem a druhá samostatně

Z dlouhodobé praxe však vyplynulo, že uvedené počty vzletů a letových hodin nemusí být vždy dostatečnou zárukou pro získání dovednosti a znalostí při přezkoušení před samostatnými lety, nebo při absolvování pilotní zkoušky. Jsou však i případy, kdy se žáci dostali k samostatným letům a následně i pilotním zkouškám při nižším náletu hodin. Samozřejmě toto vše platí pouze při dodržení pravidelnosti a vyšší intenzitě výcviku (např. každá sobota a neděle, nebo denně pondělí až neděle), kdy není nutné opakovat již splněná cvičení z důvodu dlouhé přestávky v létání.

Cena tohoto typu výcviku je cca 54.000,-Kč.

Kalkulace letových nákladů

Skutečné náklady výcviku se odvíjejí od spotřebovaných letových hodin motorového kluzáku. Před zahájením výcviku zaplatí každý pilot-žák zálohu na letové náklady, ze které se průběžně odečítají skutečně spotřebované (odlétané) letové náklady. Při snížení množství finančních prostředků pod stanovenou mez je pilot-žák povinen předplatit si další částkou svou následující letovou činnost.

Aktuální ceny letových nákladů základního výcviku platné od 1.1.2010:

  • 1 hodina motorového kluzáku L-13 SE Vivat … 1.800 Kč

Jak vidíte jde o poměrně velké množství informací, a proto bychom Vás rádi pozvali na osobní setkání k nám na letiště do Frýdlantu nad Ostravicí, kde Vám můžeme přímo odpovědět na další otázky, případně doplnit již podané informace. Zvažte prosím naši nabídku a v případě zájmu neváhejte se s námi spojit.

více novinek