Aktuální počasí na letišti Frýdlant nad Ostravicí
 

Letiště Frýdlant nad Ostravicí

Veřejnost | O Letišti | Kontakt | Webkamera
Pokračovací parašutistický výcvik

Sportovní parašutismus

Pokračovací (sportovní) výcvik

Pokračovací výcvik sportovního parašutismu je veden dle platné osnovy uvedené v předpisu V-PARA-2. V průběhu pokračovacího výcviku projdete postupně několika dílčími úlohami od nejjednodušších ke komplikovanějším. V těch se průběžně naučíte správně vyskakovat z letadla “do polohy”, samostatně otevírat padák, padat volným pádem, dělat ve vzduchu salta a otáčky, padat po zádech a zase se srovnat “do polohy” či lítat ve větrném tunelu pod dohledem zkušeného kouče. Prostě spousta zábavy!

Jak se zařadit do sportovního výcviku?

Podmínkou zařazení do sportovního výcviku je členství ve středisku výcviku parašutistů – aeroklubu. Členství vyřizuje náš správce – Radomír Foldyna. Pak platíme čistě jen náklady na letadlo a příspěvek na amortizaci padáku. Studenti se skládají vždy na letenku svému instruktorovi. Jinou odměnu instruktoři nedostávají => neděláme to pro peníze, děláme to proto, že nás to baví!!!

Jak výcvik probíhá?

Nejprve se naučíme vyskakovat ve směru letu – čelem k vrtuli letadla s automatickým otevřením hlavního padáku. Skáčeme nejprve z výšky 1000-1200 metrů. Následně se naučíme samostatně otevírat padák při seskoku se stabilizačním padáčkem.

Následují volné pády s výdrží 5, 10, 20 sekund. To už jdem výše – cca do 1800 metrů. A pak? Otočky, salta a seskoky ve dvojici z výšky 2200 metrů a více.

Po zvládnutí všech těchto úloh (minimum 34 seskoků) následuje přezkušovací seskok a přezkoušení z balení padáku. Po přezkoušení z předpisů na Úřadu pro civilní letectví získáte kategorii A, která vás opravňuje k samostatným seskokům pod dozorem instruktora. V rámci dalších seskoků při přípravě na získání kategorie B či C skáčeme ve vícečetných skupinách, skáčeme seskoky na přesnost přistání, případně se účastníme závodů.

V průběhu sezóny se naši studenti také účastní Základních parašutistických výcviků jako pomocníci. Tím získávají užitečné návyky pro život samostatného parašutisty. Naučí se ustrojit parašutistu pro seskok a zkontrolovat jej. Tím se učí, co je třeba kontrolovat. Zvykají si, dívat se okolo sebe a vyhodnocovat, co v pořádku je a co není. Navíc navštěvujeme parašutistické provozy na jiných letištích. Tím nutíme studenty, aby se zamysleli, co je třeba sbalit s sebou, na co nezapomenout a co je nutné mít u sebe, když chci skákat na cizím letišti. Také je důležité, aby si člověk zvyknul sledovat a vyhodnocovat rizika, plynoucí z podstatných překážek, jako jsou budovy či stromy, elektrická vedení a podobně v novém prostředí.

Vrámci para provozů se svým studentům věnujeme po celý den od zahájení provozu až po jeho ukončení, zahangárování letadla. Neprovádíme v pauzách nějakou jinou, např. komerční činnost. Večer v rámci diskuze pak probíráme jednotlivé seskoky, prohlížíme videa a snažíme se společně přijít na to, co zlepšit, jak se zlepšovat neustále, průběžně a efektivně.

Jaký je rozdíl oproti AFF?

AFF (Accelerated Free Fall) je výcviková osnova, kterou preferují obvykle na komerčních dropzónách (letištích, zaměřených na parašutistický provoz). Při AFF jsou všechny seskoky prováděny z výšky (obvykle) 4000 metrů. To znamená, že člověk hned při prvním seskoku zažije pocit volného pádu. To je fajn, pokud člověk chce mít co nejdříve v kapse průkaz parašutisty. Obvykle vás ale v rámci AFF neučí balit padák, neboť na dropzóně jsou zkušení baliči, kteří si balením padáku vydělávají. Pokud byste si padák balili sami, baliči přijdou o peníze. Také vás v rámci AFF nevezmou na cizí letiště. Proč by to dělali, když na domovském letišti přispíváte na provoz jejich letadla? Osnova kategorie A v podobě AFF obsahuje 25 seskoků, výcvik je tedy zkrácen na absolutní minimum. Dá se to stihnout za 3 víkendy (student ve sportovním výcviku smí provést max. 5 seskoků v rámci 1 dne). Během té doby však jste schopni pobrat pouze specifika seskoků v rámci daného letiště. Nenaučíte se postarat o někoho dalšího, coč je užitečné proto, abyste byli schopni se zodpovědně postarat sami o sebe. Tato forma výcviku je tedy preferována obvykle na komerčních dropzónách, kde se vám instruktor věnuje jen po tu nezbytně nutnou dobu přípravy na seskok a následného vyhodnocení seskoku. Zbytek času tráví např. provozem tandemových seskoků, tedy komerční činností. Navíc – seskoky z výšky 4000 metrů vás nepřipraví na nouzovou situaci při nuceném opuštění letounu v případě nehody. Tehdy je nutné hned po výskoku zaujmout vzornou volnopádovou polohu pro spolehlivé otevření padáku.

Kdy a kde skáčeme?

Chcete vkládat své akce do kalendáře?

Pošlete mi svou GMAILovou adresu, začlením vás mezi správce.

jan tečka skapa zavináč vsb tečka cz

Chcete přidat tento kalendář na svůj web?

<iframe src=”https://calendar.google.com/calendar/embed?src=para.provozy%40gmail.com&ctz=Europe/Prague” style=”border: 0″ width=”800″ height=”600″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Registrace sportovních parašutistů

Abychom ušetřili čas v rámci PARA provozu, prosíme všechny zájemce o seskoky ve Frýdlantu nad Ostravicí o vyplnění registračního formuláře.

více novinek