Račí hody

aneb Kräftor Feast.

My piloti houpačky snímků rychlé a rychlé,
jsme flush ji v krku nejméně tři čtyři nebo pět.
Oho oho ano ano. Ježíš Maria nyní teče dolů do žaludku a krev!

Létáme večer rychlostí vosku a JAZZ.
Vl bije v naší krku tři čtyři pět.
Oho ano ano ano. Devils, v to teď dělá krev v mém žaludku i PIKÉ!!!

Tyto dvě tradiční švédské písně zněly při každém panáku švédské pálenky kmínu, anýzu, pelyňku či jiného lučního kvítí. Ola nám totiž na tuto sobotu přichystal hostinu z tradiční švédské speciality….raků. Nechť již mluví fotografie. Překlad písní proběhl v sofistikovaném překladači Google translator. Závěrem této zprávy uvádíme i překlad pro Oleho, do švédštiny a rovněž Googlem!!!

Dessa två traditionella svenska sånger ljöd vid varje skott konjak svenska kummin, anis, malört och andra blommor äng. Ola oss denna lördag i butiken för en fest av traditionella svenska specialiteter …. kräftor. Låt mig tala fotografi. Lyrics ägt rum i den sofistikerade kompilatorer Google Translator. Slutligen denna rapport presenterar vi en översättning för Ole, på svenska, samt Google!