Beskydský pohár

O víkendu 18.-19. 7. 2015 proběhne na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí 51. ročník soutěže v přesnosti přistání parašutistických družstev a jednotlivců – Beskydský pohár.

Výsledková listina 51. ročníku ke stažení ve formátu PDF.

Přijďte se podívat zblízka na přesnostní přistání parašutistů, balení padáků, letištní techniku, a také posedět v letištní hospůdce U nalitého Pupence. Můžete si užít vyhlídkové lety větroněm či motorovým letadlem a třeba si vyfotit svoji chalupu shora.

V pátek 17. 7. budou v odpoledních hodinách probíhat cvičné seskoky (pro závodníky – po předchozí domluvě emailem: para@akfrydlant.cz).

Zde najdete ke stažení propozice závodugalerii fotek z 48. ročníku.

Propozice parašutistické soutěže v přesnosti přistání

Cíl soutěže
 1. určit vítěze 51. ročníku Beskydského poháru
 2. určit vítěze v soutěži jednotlivců
 3. porovnat výkonnost sportovních parašutistů České republiky
 4. upevnit přátelské vztahy mezi sportovci
 5. popularizovat parašutismus před veřejností
 6. soutěž je součástí Moravského poháru
Všeobecná ustanovení
 • soutěž organizuje Aeroklub Frýdlant n.O.
 • sraz soutěžících je dne 17.7.2015 do 20,00 hodin na letišti ve Frýdlantu n.O.
 • jedná se o seskoky tříčlenných družstev, družstva mohou být smíšená
 • startovné ve výši 3 000 Kč/osoba se hradí v hotovosti při prezentaci a zahrnuje 8 soutěžních seskoků. V případě předčasného ukončení soutěže bude soutěžícím vrácena příslušná částka za každý neprovedený seskok ve výši 290,-Kč/seskok
 • Ubytování ve vlastních stanech na letišti. Možnost ubytování v penzionu „Harcovna“ (podletištěm – www.naharcovne.cz)
 • stravování si zajišťují účastníci individuálně, možnost přímo na letišti

Závazné přihlášky zasílejte do 10.7.2015 na e-mail: para@akfrydlant.cz.

Technické podmínky
 • soutěž se koná podle technických možností pořadatele, směrnic pro parašutistický provoz V-PARA-1 a sportovního řádu FAI
 • při prezentaci je každý závodník povinen předložit platný průkaz parašutisty a dokumentaci k padáku včetně pojistky.
 • seskoky v soutěžních kolech budou prováděny z letounů An-2 (případně L-60S). Výška seskoku 800 – 1000 m
 • vedoucí družstev jsou zodpovědní za kompletní výstroj a chování členů svých družstev v průběhu soutěže
 • pořadatel nezajišťuje balící stoly ani náhradní díly
 • doskoky budou prováděny na molitanovou matraci o průměru 4 metrů v areálu letiště
 • měření bude prováděno do 15 cm elektronicky s 2 cm nulou, od 15 cm do 100 cm bude měřeno ručně
 • seskoky se budou provádět do síly větru 7 m/s
Sportovní disciplíny

1) Přesnost přistání tříčlenných družstev,

 • Každé družstvo provede 8 seskoků, disciplínu je možno uzavřít minimálně po 4 kolech.
 • Vítězem soutěže Beskydský pohár se stane družstvo, které dosáhne nejnižšího součtu centimetrů za všechna ukončená kola.

2) Přesnost přistání jednotlivců

 • Do soutěže se počítají všechny výsledky z ukončených kol.
 • Vítězem soutěže jednotlivců se stane soutěžící s nejnižším součtem centimetrů ze všech ukončených kol v soutěži družstev.

3) Přesnost přistání jednotlivců v kategorii do 400 seskoků

 • Tato disciplína bude otevřena při účasti minimálně 6-ti parašutistů v dané kategorii.
 • Do soutěže se počítají všechny výsledky z ukončených kol.
 • Vítězem soutěže jednotlivců se stane soutěžící s nejnižším součtem centimetrů ze všech ukončených kol v soutěži družstev. V případě rovnosti výsledků v disciplíně je rozhodující pro určení vítěze vyšší počet nul.
Hodnocení
 • disciplíny se hodnotí podle Sportovního řádu FAI, díl 5
 • v případě selhání měřícího zařízení bude měření prováděno ručně
 • rozhodčí nominuje pořadatel soutěže
 • hlavní rozhodčí bude Jaroslav Rychtařík, tým rozhodčích bude představen při prezentaci
 • hlavní rozhodčí podá písemnou zprávu o průběhu soutěže Sportovní komisi AeČR
Ceny obdrží :
 • družstva na 1. až 3. místě v soutěži družstev
 • závodníci na 1. až 3. místě v soutěži jednotlivců
 • závodníci na 1. až 3. místě v soutěži jednotlivců v kategorii do 200 seskoků
Protesty
 • vztahující se k průběhu seskoku a s požadavkem na opakování seskoku, je možno podávat do 30 minut po provedeném seskoku
 • ostatní protesty je možno podávat do 30 minut po vyvěšení výsledků, potvrzených hlavním rozhodčím
 • protesty se podávají písemně s poplatkem 500,- Kč hlavnímu rozhodčímu, případně jeho zástupci
 • v případě zamítnutí protestu propadá poplatek ve prospěch pořadatele
Orientační program soutěže
 • čtvrtek, pátek => po domluvě tréninkové seskoky
 • pátek 18:00 – 20:00 => prezentace
 • pátek 20:00 => losování pořadí družtev
 • sobota 08:00 => slavnostní zahájení soutěže
 • sobota 08:30 – 20:00 => soutěžní seskoky
 • neděle 08:00 – 15:00 => soutěžní seskoky
 • neděle 16:00 – 16:30 => slavnostní ukončení soutěže a vyhlášení vítězů