Jarní příprava parašutisty

18. 3., 17:00
VŠB-TU Ostrava, FEI
Teoretická část:
– aerodynamika,
– meteorologie,
– konstrukce padáku,
– řízení padáku,
– pravidla létání na padáku,
– přistání.
1. 4., 17:00
VŠB-TU Ostrava, FEI
Teorie seskoku:
– činnost za mimořádných situací,
– použití záložního padáku,
– přistání na překážky.
6. 4., 18:00
VŠB-TU Ostrava, FAST
Malá tělocvična D111
Praktický výcvik v padákovém postroji:
– činnost za mimořádných situací,
– řešení závady na hlavním padáku,
– přistání na překážky,
– způsoby použití záložního padáku.
Praktický výcvik v tělocvičně
nácvik přistávacích kotoulů a dopadů.